Algemene voorwaarden

Activiteit
Het bedrijf Move Moto vervoert tweewielers van alle soorten, nieuwe en gebruikte, zowel van particulier naar particulier als van en naar zakelijke klanten. Op afspraak is ook het vervoer van trikes of quads mogelijk.

Een bestelling plaatsen

Een opdracht aan de firma Move Moto dient uitsluitend schriftelijk te worden uitgevoerd. Door het transport via ons bestelformulier aan te melden, biedt u Move Moto bindend de sluiting van de overeenkomst aan.
Mondelinge afspraken alleen blijven ongeldig en kunnen niet worden erkend als het plaatsen van een bestelling.
De aanvaarding van de bestelling blijft ter beoordeling van Move Moto.
Een transportopdracht kan slechts als correct worden beschouwd indien zowel het ophaaladres met telefoonnummer als het leveringsadres met telefoonnummer beschikbaar zijn.

Betaling

Als u kiest voor de betaalwijze “betaling vooraf per bankoverschrijving”, zal u een verzoek tot betaling van de transportkosten worden toegestuurd. Als u kiest voor de betaalmethode “contante betaling”, worden de transportkosten rechtstreeks contant aan de chauffeur betaald.
Voor bestellingen geboekt met de optie “escrow service” dient het door ons aan de opdrachtgever te betalen bedrag vooraf op onze escrow-rekening te worden overgemaakt. U ontvangt de rekeninggegevens en het betalingsverzoek in de bevestigingsmail van de transportbestelling. Gelieve er rekening mee te houden dat wij pas met de planning van het vervoer voor deze optie kunnen beginnen zodra het escrow-nummer op onze escrow-rekening is ontvangen.

Vervoersvoorwaarden

In het geval van voertuigen die zijn uitgerust met koffersystemen moet ervoor worden gezorgd dat deze kunnen worden verwijderd of van tevoren worden gedemonteerd. Accessoires moeten in de transportopdracht worden gespecificeerd en deugdelijk worden verpakt. Bij de overhandiging van het voertuig zal Move Moto een overhandigingsprotocol opstellen en overhandigen. Onze levertijden zijn 10-14 werkdagen (ma-vr). De leveringstermijnen kunnen worden verlengd indien afhaling/levering op het afhaal- of leveringsadres niet mogelijk is. In dat geval zal de bestelling worden verschoven. In geval van schade veroorzaakt door lekkende vloeistoffen, zal de eigenaar/klant aansprakelijk worden gesteld.

Uitvoeren van de transporten

Het bedrijf Move Moto plant zijn tochten voor de volgende week op een logistieke en ecologische manier, op vrijdag voor 12:00 uur.
Alle voor die tijd ontvangen bestellingen zullen in aanmerking worden genomen.
Uitzonderingen kunnen zich voordoen als gevolg van overcapaciteit, in welk geval de klant door Move Moto zal worden gecontacteerd. De Klant heeft dan het recht om bezwaar te maken en de bestelling te annuleren. Anders zal een nieuwe leveringstermijn worden besproken.
De planning, in dag en tijd, zal binnen een tijdsbestek van 2 uur worden geplaatst. De chauffeur zal zich ongeveer een half uur voor aankomst telefonisch aankondigen bij de betreffende contactpersoon. Voor het laden en lossen is 15 minuten uitgetrokken. Deze tijden moeten dringend in acht worden genomen om een latere planning te waarborgen.
Vaste afspraken in dag en tijd kunnen niet in aanmerking worden genomen.
Wij rijden en werken uitsluitend zonder onderaannemers. Uw voertuig zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven. Bestellingen die bij Move Moto worden geplaatst, zullen ook door Move Moto worden uitgevoerd.
Overname van de te vervoeren voertuigen
De voertuigen, zowel nieuwe als gebruikte, worden door Move Moto noch geheel, noch gedeeltelijk op hun werking getest of gecontroleerd.
De voertuigen zullen worden geladen zoals ze door de afzender worden overhandigd, met de hand en met duwkracht, zonder motorische hulp van het voertuig.
Reserveonderdelen en accessoires worden gratis vervoerd binnen de normale grenzen (grootte en waarde). Alleen de in de bestelling vermelde onderdelen en accessoires kunnen worden vervoerd, omdat deze in geval van verlies of beschadiging door de ontvanger als transportschade kunnen worden gevorderd.

Onnuleringskosten

De klant kan het contract op elk moment opzeggen – dit moet schriftelijk of per e-mail aan info@move-moto.de gebeuren!
– Annuleringen van boekingen voor het begin van de planning (elke vrijdag na ontvangst van de bestelling tot 13:00 uur) zijn gratis.
– Bij annulering van de bestelling na de planning (vrijdag na de bestelling, na 13.00 uur) of tot 1 dag voor de afhaling, wordt 50% van het totaalbedrag van de bestelling in rekening gebracht.
– Als de bestelling op de dag van afhaling wordt geannuleerd, brengen wij 75% van het totaalbedrag van de bestelling in rekening.
– Lege ritten worden volledig in rekening gebracht.

Verzekering

Als u met ons vervoert, is uw motor altijd verzekerd. Zonder toeslag op de vermelde prijzen, is uw motor verzekerd met 40SZR (50 € / kilogram leeggewicht). Als wij bijvoorbeeld een BMW R1100S met een leeggewicht van 215 kg vervoeren, is de motor voor 10.750 € verzekerd tegen schade en ook tegen diefstal. Mocht een hogere verzekeringswaarde nodig zijn, dan garanderen wij die graag tegen een kleine meerprijs op aanvraag.
Escrow service
Indien de cliënt de escrow-optie boekt, wordt een vergoeding van 1% plus BTW van het escrow-bedrag in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt afzonderlijk vermeld op de transportfactuur en moet samen met de transportkosten worden betaald. Het escrowbedrag moet vóór de planning worden overgemaakt op de in de orderbevestiging vermelde escrowrekening. De escrowdienst is voor de contante betaling ter plaatse, evenals de inspectie van het voertuig volgens de specificaties van de klant. De inspectie van het voertuig ter plaatse is een louter visuele inspectie en mag niet worden gelijkgesteld met een inspectie door een technisch deskundige. Move Moto aanvaardt hiervoor geen enkele garantie of aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid en overneming van aansprakelijkheid

De firma Move Moto is slechts aansprakelijk voor de te vervoeren voertuigen vanaf de overname door de afzender of een door de afzender aangestelde tweede persoon tot de overhandiging aan de geadresseerde of een door de geadresseerde aangestelde tweede persoon.
Een aansprakelijkheid voor de gehele of gedeeltelijke functie is uitgesloten.
Move Moto wordt ontheven van aansprakelijkheid na correcte overdracht en na ondertekening van het protocol.
Klachten op een later tijdstip kunnen niet worden aanvaard.
Elke poging om een reeds bestaande schade aan een voertuig als transportschade te claimen, kan voor de rechter worden gebracht als poging tot verzekeringsfraude!
Aangezien wij niet vrij van fouten zijn, zullen wij elke door ons veroorzaakte schade onmiddellijk aan de geadresseerde of de door hem aangewezen receptionist melden en schriftelijk op het protocol noteren!
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vertragingen in het transport door overmacht van welke aard dan ook.
Krassen en vlekken op het lakwerk zijn van de verzekering uitgesloten, behalve in het geval van nieuwe voertuigen. Hetzelfde geldt voor schade aan de oliekeerringen van de vork, die lek kunnen raken door ouderdom bij onder meer de bevestiging. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor accessoires die niet stevig aan het voertuig zijn bevestigd of die niet kunnen worden toegewezen vanwege een gebrek aan etikettering.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor motoren die tijdens het laden en lossen door extreme verlaging of geringe bodemvrijheid (en dus krassen onder het frame of de neusspoiler) naar beneden komen.

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen